Právě se nacházíte v části: Obecní úřad »


novinky

se uskuteční ve středu 7.12.2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program : rozpočet obce Orel pro rok 2017, rozpočtový výhled 2017 – 2020, dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. OKŘ/16/21803 o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na výstavbu – rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2016, průběh stavby obecního úřadu, kruhová křižovatka u ZŠ, různé.
29. 11. 2016

s rozsvícením vánočního stromu se uskuteční v sobotu 26.11.2016 v 16.00 hodin před základní školou. Těšit se můžete na betlém s živými zvířátky,známé i méně známé koledy, čaj, perníčky, .... A kdo nechce tápat v textech, může se vybavit třeba baterkou. V případě nepříznivého počasí se akce koná v tělocvičně ZŠ. Těší se na Vás Orelský Bubínek.
23. 11. 2016

se bude konat ve středu 12.10.2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: výběr dodavatele stavby OÚ, aktualizace POV, rozpočtová změna, různé.
06. 10. 2016

-  zájemci o vymetání a revizi komínů se mohou přihlásit na obecním úřadě do 30.9.2016 .

 

19. 09. 2016

se uskuteční ve středu 14.září 2016 od 16.00 hod u MŠ,  16.20 hod. u žel. přejezdu směr Kunčí,  16.40 hod. první ulice od Slatiňan.  Do tohoto odpadu nepatří stavební materiál.

09. 09. 2016

 

si Vás dovoluje pozvat na posvícenskou zábavu, která se uskuteční v Pohostinství u Špejlíka v sobotu 10.9.2016 od 20:00 hodin. K tanci i poslechu zahraje skupina WJEČNÁ ŽÍZEŇ.

07. 09. 2016


Ondřej Ludvík © 2011 This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.4