Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Orel
ObecOrel

Historik Čeněk Florián (1884-1959)

Autor orelských letopisů

Obec Orel vděčí za zpracování svých dějin od nejstarších dob až do roku 1924 svému rodákovi, vyznamnému regionálnímu historikovi, pedagogovi a archiváři profesoru Čeňku Floriánovi, který je autorem knihy Z letopisů obce Orle, vydanénákladem obce v roce 1935. Tato kniha se ještě dnes nachází v některých rodinách. Základem tohoto podrobného díla bylo Floriánovo zpracování dějin obce pro obecní kroniku, o něž byl obcí požádán v roce 1912. Prvotní podnět k založení obecní kroniky vzešel od spolku Hospodářsko-čtenářská beseda ve Vorli. (Od roku 1920 uložil obcím vést pamětní knihy zákon.)

 

Floriánova studia

Čeněk Florián se narodil 27. září 1884 v Orli č. 34 do rodiny chalupníka a písmáka Čeňka Floriána a jeho ženy Františky. Narodil se jako Vincenc, teprve později začal používat českou podobu svého jména. V letech 1890 až 1893 chodil na obecnou školu v obci Stan na Hlinecku, v letech 1893 až 1895 pokračoval ve škole v Orli. Na gymnáziu v Chrudimi studoval v letech 1896 až 1903 a následující roky až do roku 1907 strávil studiem na pražské filozofické fakultě. Roku 1908 získal aprobaci pro výuku dějepisu a zeměpisu na vyšším gymnáziu. V této době vyšel jeho první samostatný článek Ples v Bruselu v chrudimských novinách Český východ.

 

Středoškolský profesor a archivář

V letech 1908 až 1911 Čeněk Florián učil na Městském dívčím lyceu v Chrudimi a potom krátce na zdejším reálném gymnáziu. Roku 1910se navíc stal městským archivářem v Chrudimi. Tuto funkci vykonával s menšími přestávkami až do roku 1956. V archivu pořádal nejstarší městské archiválie a zkoumal městské knihy a další prameny. Své poznatky hojně zveřejňoval v místním tisku i na svých přednáškách.

 

V období let 1911 a 1912 působil na reálném gymnáziu v Domažlicích, pak opět dva roky na Reálném gymnáziu v Chrudimi. Poté byl sice přeložen na reálné gymnázium do Klatov, ale na žádost chrudimské městské rady se již po měsíci mohl od října 1914 vrátit zpět do Chrudimi na reálné gymnázium, kde pak vyučoval nepřetržitě až do roku 1941. Dodejme ještě, že v roce 1920 se také oženil. Manželství bylo bezdětné.

V roce 1941 byl sice přinucen k odchodu do penze, ale po osvobození se na gymnázium vrátil a působil zde až do roku 1948. Potom učil jen příležitostně. Roku 1956 ukončil práci v chrudimském okresním archivu. Zemřel 2. ledna 1959. Je pochován u kostela sv. Jiří u Tří Bubnů. Nad jeho hrobem promluvil univerzitní profesor Václav Vojtíšek a ředitel chrudimského gymnázia Václav Kubát.

 

Činorodý vědec

Čeněk Florián byl autorem řady článků a studií o regionálních dějinách. Kromě již zmíněné knihy Z letopisů obce Orle nebo podílu na čtvrtém svazku vlastivědné publikace Chrudimsko a Nasavrcko je třeba zmínit rozsáhlý nepublikovaný, a přesto velmi cenný rukopis Topografie města Chrudimě, který obsahuje soupis významných chrudimských domů s údaji o jejich majitelích od prvních kronikářských zápisů až do 30. let 20. století.

 

Profesor Florián byl činný nejen vědecky a pedagogicky, ale byl i členem různých vědeckých organizací. Byl členem Matice české, Historického spolku, Husova musea v Praze, Společnosti přátel starožitností, členem Královské společnost nauk, Českého literárního fondu a pracovníkem filozoficko-historické sekce Československé akademie věd.

V Chrudimi byl členem Okresní památkové komise, členem předsednictva památkového odboru a Zemědělské poradny pro otázky dějin a rodopisu. V Orli byl čestným členem Hospodářsko-čtenářské besedy a Podpůrného a vzdělávacího spolku Karel Havlíček Borovský. 30. září 1935 byl jmenován čestným občanem Orle.

 

Sken knihy Čeňka Floriána Z letopisů obce Orle

https://www.knihovna-cr.cz/z-letopisu-obce-orle-strana-1-162

 

Zdena Žáčková: Z dějin obce Orle. Orel, 2002. 262 s. Kniha navazuje na dílo Čeňka Floriána Z letopisů obce Orle a dovádí líčení dějin obce až do konce 20. století.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Zbyněk

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den otců
  • Den afrického dítěte
  • Evropský den židovské kultury

Zítra má svátek Adolf

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den boje proti desertifikaci a suchu